Rekening gegevens

Rekeningnummer van de rekening waar de wijzigingen over gaat.

Gegevens van de overledene

Jouw gegevens

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Verwerking saldo

Geef hieronder aan waar wij het saldo inclusief rente naar over kunnen maken.

Bijlage(n) uploaden